Què, qui i com afecta el nou sistema educatiu al nostre centre?

Lestonnac Barcelona ha decidit implementar la nova Llei educativa a primer batxillerat tot i que de cara l’any que ve s’implementarà a tercer i quart d’ESO i a segon de batxillerat

Per Mariona Domènech, Ariadna Carillo i Jùlia Korf

Els canvis del sistema educatiu han estat un interrogant des que la nova Llei educativa va ser anunciada. Tot el que sabem del nou batxillerat i la nova selectivitat del 2026-27 és que tindrà un tarannà més pràctic i competencial i la maduresa acadèmica de l’alumne serà el més important.

La nostra escola, Lestonnac Barcelona, ha decidit implementar la nova Llei educativa exclusivament a primer batxillerat tot i que de cara l’any que ve s’implementarà a tercer i quart d’ESO i a segon de batxillerat.

L’any passat, les matèries de modalitat es realitzaven durant quatre hores setmanals cosa que, enguany, s’han reduït a tres hores per setmana. L’hora restant s’ha aprofitat per afegir noves assignatures trimestrals, que estan encarades a solucionar problemes actuals i, entre d’altres podem trobar: matemàtiques, dibuix digital, reptes científics, creació artística, comunicació i art. Les matèries anuals que tenen una durada de tres hores a la setmana són: francès, tecnologia i programació. L’última novetat és que el batxillerat ofereix matèries específiques de cada especialitat: en el científic, tenim Biomedicina; i al Social, psicologia.

L’examen de la selectivitat canviarà també i ara els joves tenen interrogants al voltant d’aquesta prova que els donarà l’accés a la universitat. Abans, la prova, es dividia en la fase general i la fase específica. A la fase general sempre s’havia fet un examen per les dues llengües oficials i una estrangera. També s’havia fet l’examen d’història d’Espanya i l’examen d’una matèria de la modalitat escollida per l’alumnat. En canvi, al nou examen EBAU, que s’implementarà definitivament a partir del curs 2026-27 (fins aleshores, els alumnes s’hauran d’enfrontar a una barreja de les dues selectivitats, l’antiga i la futura), contemplarà una prova de llengües que serà competencial i que avaluarà la maduresa de l’alumne i un examen de la matèria de modalitat triada. 

La fase específica, que s’anomenarà fase d’admissió, fins ara, era optativa i consistia a examinar-se de qualsevol de les matèries de modalitat amb un màxim de quatre. A la nova selectivitat, els alumnes es podran examinar de dues matèries de modalitat o comunes de 2n de Batxillerat, continuarà sent optativa i servirà per pujar nota.