//

La tasca invisible de les dones que encara persisteix avui en dia

Encara avui en dia, hi ha llars on la dona fa més tasques domèstiques que l’home. És per això que cal continuar denunciant la situació i educant a totes les generacions per a erradicar aquesta desigualtat en les tasques domèstiques.

Escrit per: Sergi Salla i Marc Alabau

Durant la història de la humanitat, hem canviat diverses vegades el nostre estil de vida i la forma de construir les cases. Al principi, fèiem els habitatges de palla i fang i hi dormíem a terra, però, amb el temps, hem afegit nous materials com la fusta, la pedra, el ferro i, finalment, el ciment. És cert que hi ha hagut una evolució clara en la construcció dels habitatges, però també és evident que no sempre aquesta evolució ha vingut acompanyada del progrés en la forma de cuidar-la. És a dir, rentar la roba, netejar els plats, estendre la roba i planxar-la o mantenir l’ordre, entre d’altres, han estat tradicionalment tasques assignades principalment a les dones de la casa.

Això ha creat una desigualtat de gènere, ja que els homes no han hagut de prendre part en aquestes obligacions i, per tant, no han desenvolupat les mateixes habilitats que les dones. Aquesta és una de les raons per les quals moltes de les dones, malauradament, no han tingut tanta llibertat com els homes al llarg de la història.

Avui en dia, aquesta desigualtat encara és present en la major part del món. Sí, en molts països, les dones acostumen a fer al voltant del doble de feina domèstica que els homes setmanalment, sobretot en les tasques més repetitives com cuinar i netejar. També ha provocat una gran diferència econòmica entre les dones i els homes ja que el 51% de les dones cuiden dels fills ens els seus primers mesos i anys de vida, respecte al 14% dels homes. 

En conclusió, hem vist un dels exemples més clars de desigualtat entre homes i dones i creiem que malgrat en els països occidentals està canviant la situació, hem de tenir present que no passa a tot arreu. Per això, cal seguir educant les generacions perquè en el futur, homes i dones tinguin el mateix protagonisme en les tasques domèstiques.