/

La presència femenina aumenta en la política

Segons les dades oficials, els càrrecs més alts fins ara han estat ocupats majoritàriament per  homes. Ara bé, la tendència està canviant i la presència de dones en els parlaments de tot el món ha augmentat fins a una mica més d’un 24%, segons dades recollides l’any 2020 pel Banc Mundial.

Elaborat per Samuel Suarez i Dani Simon

A Espanya, la quantitat més gran de dones en un partit es troba en els partits d’esquerra mentre que els de dreta tenen molta menys presència femenina. De fet, en el govern actual, hi ha vuit dones ministres, mentre que deu en són homes. Ara bé, la tendència positiva de la igualtat de gènere en política es veu tapada per partits com VOX que fan soroll per a què no hi hagi tanta igualtat en el poder.

Veiem la millora en la igualtat de gènere en l’àmbit polític en altres països. En primer lloc, tenim Nigèria on aquest any s’ha presentat la primera dona a la presidència, Chichi Ojei. Als Estats Units, per exemple, té ara la primera vicepresidenta, però encara no ha tingut mai cap dona en la presidència. 

Als Parlaments es nota la presència femenina molt més que abans: A Espanya, el 26% d’escons nacionals estan ocupats per dones. I a Amèrica Llatina és on hi ha més presència femenina en parlaments. Està clar que ara hi ha molta més igualtat i que s’està donant més oportunitats a les dones, però encara falta per arribar a on es vol.

Des del nostre punt de vista, s’ha avançat força, però encara es podria fer més ja que en la majoria de països de tot el món, les dones segueixen patint desigualtat en l’accés als llocs de poder del seu país. Proposem, per una banda, deixar que més dones es presentin a eleccions en països i, per l’altra, que s’escullin els polítics per les seves idees i propostes i no pel seu gènere.