/

Homeopatia: aportem llum a una ciència conflictiva

L’homeopatia és un mètode terapèutic que intenta curar una malaltia a base de prendre una petita dosi d’una substància que provoca aquells mateixos símptomes. Té com a principis la llei de la similitud, que dicta que el similar cura el similar, i també es basa en la capacitat del cos per curar-se a sí mateix. Aquests principis també s’utilitzen en altres pràctiques mèdiques com la vacunació, en la qual s’introdueix una dosi reduïda del microorganisme que provoca la malaltia en el cos del pacient perquè aquest aprengui a combatre-la.

L’homeopatia es va originar al segle XVIII a Alemanya, quan el doctor Samuel Hahnemann va començar a estudiar l’ús pràctic de certes substàncies com la Belladona i l’Arsènic amb fins terapèutics. Actualment, s’ha estès per Europa, però amb un ús regulat ja que la seva eficàcia no ha pogut ser comprovada científicament. 

Tractament d’homeopatia

S’ha fet una gran quantitat d’estudis al voltant d’aquesta qüestió, però els resultats no són prou fiables com per considerar-la una pràctica mèdica exitosa. El que sí que està confirmat, i molts experts creuen que és la raó de l’eficàcia de l’homeopatia, és l’efecte placebo. Aquest significa que un pacient pren un medicament convençut que el farà millorar el seu estat de salut i, efectivament, millora. Això és degut al fet que la ment s’encarrega de convèncer el cos que aquesta medicina és capaç de curar-lo, encara que aquesta no tingui cap principi actiu. Els circuits de dolor i certs receptors del sistema nerviós es modifiquen realment amb aquest efecte i això fa que els símptomes acabin desapareixent.

Hi ha altres pràctiques, sovint considerades pseudociències, com ara l’acupuntura, on també intervé l’efecte placebo. L’acupuntura és una pràctica mèdica tradicional xinesa que consisteix a punxar amb agulles determinades parts del cos per reduir el dolor o curar certes malalties. S’han fet proves per saber si l’efectivitat d’aquesta tècnica és deguda a l’acupuntura en sí o a l’efecte placebo. En aquests estudis s’han comparat els resultats d’una acupuntura real amb una de falsa i les conclusions han estat les següents: el pacient millora en tots dos casos i, per tant, es confirma l’efecte placebo també en l’acupuntura.

Pràctica de l’acupuntura

Després de la nostra investigació, hem observat que, tot i que l’homeopatia no està prou verificada científicament per ser considerada una ciència, l’efecte placebo és real i actualment s’utilitza en moltes altres ciències. El seu ús està permès, però molts metges recomanen no substituir els medicaments receptats per aquesta pràctica i avisar sempre al professional.

Escrit per: Laia Abadia i Judit Jolis