//

Els joves tenim prou espais d’opinió?

Per Eduardo Flores, Mireia Portusach i Jordi Trillas

Els joves tenim molt més potencial del que els adults es pensen. En efecte, tenim molta capacitat per solucionar o proposar idees en diferents situacions. Som hàbils i intel·ligents i sovint ens trobem amb poques oportunitats per demostrar-ho, ja que els adults ens volen protegir en excés o menyspreen el nostre potencial. On podem expressar aquestes i altres creences?

Els espais d’opinió dels joves ha augmentat molt respecte a les dècades anteriors, ja que abans no hi havia tantes plataformes on els joves ens poguéssim expressar. Creiem que les xarxes socials cada cop ajuden i evolucionen més per a què la joventut expressi la seva visió del món. 

Clarament, avui en dia, són molts els joves que fan podcasts, tenen un canal de Twitch o Youtube o bé diuen el que pensen a través de Twitter, Instagram o TikTok. Tot el que es comparteix en aquestes xarxes  és visible per a tota la comunitat i, per tant, tots hi podem accedir, opinar i criticar.

Hi ha joves que tenen un reconeixement inqüestionable i que expressen la seva opinió a les xarxes. Els adolescents els escoltem, fins i tot més que als nostres propis pares, i sovint generen en nosaltres sentiments com l’apreci i l’admiració.

Així doncs, els adults haurien de començar a escoltar el que diuen persones com Ibai Llanos, Rubius o AuronPlay perquè mostren el seu punt de vista sobre qüestions que normalment són tabús.