/

Ells també tenen sentiments

L’estudi de la Fundació Affinity, “Ell mai no ho faria”, realitzat el 2021 amb dades del 2020, afirma que hi ha uns 286.000 animals als carrers del nostre país. Això es tradueix en la xifra de més de 700 animals abandonats pels carrers o en gosseres cada dia.

Arribats a aquestes dades tan sorprenents, potser ens hauríem de qüestionar el motiu pel qual algunes persones abandonen les seves mascotes. Des d’animals de caça que ja no resulten útils pels caçadors, o gossos que han estat regalats precipitadament per Nadal i més tard les famílies s’adonen que ja no se’n poden fer càrrec, són dos dels motius que més pes tenen actualment.

No obstant això, la taxa d’abandonament ha baixat considerablement des de la sortida de la primera norma que regula en l’àmbit estatal els drets dels animals per garantir-ne el seu benestar. Amb aquesta nova llei, els animals ja no es consideren objectes, sinó éssers amb sentiments i membres de la família.

Entre algunes de les mesures posades es troben la prohibició de fer servir animals com a reclam publicitari, l’obligació dels propietaris de gossos de fer un curs de formació reglamentat o la creació d’un “llistat positiu d’animals de companyia” que limitarà les espècies que es podran comercialitzar.

A més, de cara al 2022 els gossos i gats hauran de tenir un DNI. Amb això, L’objectiu és tenir una base de dades nacional de les mascotes, que permetrà que “cap animal sigui abandonat a la seva sort a Espanya”.

En conclusió, a poc a poc són més les mesures que s’estan implantant per tal d’evitar l’abandonament animal. Pensar en les conseqüències que pot tenir adoptar o comprar un gos i fer-se’n responsable d’ell un cop ja estan amb nosaltres són fets que tots hauríem de tenir assolits.