/

Desprestigi de les llengües minoritàries per part de Netflix

La falta de varietat de llengües en plataformes audiovisuals afecta la seva essència

Netflix és la plataforma del moment que triomfa entre els joves, adults i nens per la seva varietat de sèries, pel·lícules i documentals. No es pot negar que és una plataforma global que ha arribat a quasi tots els països sent la preferida pel públic. No significa això que hi hauria d’haver una gran varietat lingüística? Doncs malauradament no és el cas, ja que si ens fixem en els doblatges les llengües més parlades i que reben més reconeixement, com el castellà i l’anglès, predominen davant d’aquelles minoritàries, com el català, el gallec i l’eusquera. A més a més, cal destacar que entre aquestes últimes llengües la varietat que s’hi ofereix és molt minsa.  

Creiem que aquest fet és un reflex de la poca importància que la societat dona en aquestes llengües. En aquest sentit, considerem essencial recolzar-les, ja que d’una altra manera s’aniran perdent i, de mica en mica, en disminuirà la seva població parlant. Per evitar aquest ecocidi lingüístic, l’estat hauria de garantir la supervivència de les llengües minoritàries en aquestes plataformes.

D’altra banda, el fet de no visibilitzar el català fa que aquest perdi prestigi. És una evidència que quan els ciutadans no poden consumir entreteniment en el propi idioma això comporta que  la llengua es quedi estigmatitzada i reduïda a un mitjà de comunicació banal. 

A més a més, si les persones migrants no disposen d’accés a recursos audiovisuals en català, com volem pretendre que la llengua catalana sigui la més parlada en el nostre territori? Sense cap dubte, una solució a aquests problemes seria donar suport a aquestes llengües i complir amb la quota del 6% de català, gallec i eusquera acordada el 2018 per la llei visual de la comunitat europea.

En definitiva, com a societat hem de donar visibilitat a les llengües minoritàries. Com a ciutadans, una de les decisions que podem prendre a fi de garantir l’existència del català és començar a parlar-la, veure i llegir contingut en aquesta llengua. Grans plataformes, com Netflix, haurien de donar més importància a aquestes llengües per contribuir a una varietat cultural i una prolongació d’aquesta.

Redactors Juniors

, , , ,
close