/

Com afecten els canvis de classe als alumnes?

Començar un nou curs sempre ha estat un repte, però si a més a més et canvien els companys de classe, la dificultat d’adaptar-se augmenta

Què opinen els professors?

Canviar de grup mai ha estat fàcil, hi ha molts factors que poden fer que perilli l’estabilitat emocional i de cohesió d’una classe, però ocasiona moltes oportunitats per als alumnes.

El Gerard Lordan, professor i tutor de primer d’ESO, ens explica el funcionament d’aquest sistema. Considera que s’ha de tenir en compte tres aspectes importants: les relacions entre l’alumnat, que se saben gràcies a un sociograma realitzat pels alumnes durant el curs anterior; la diversitat de sexe; i el rendiment acadèmic. A més, també sosté que s’han de repartir a tots els alumnes nous que vinguin. Finalment, només quedaria comprovar que la quantitat de gent a cada classe sigui equilibrada perquè el grup pugui funcionar tant a nivell interpersonal com en el clima de treball a l’aula.

L’opinió del Gerard respecte a aquest sistema és bastant positiva. Està d’acord amb el canvi de grup classe i també ens comenta que, si no es realitza, la gràcia de tenir 90 alumnes per curs es perd. Com a aspecte negatiu, menciona que mai tothom està d’acord amb la barreja però, tot sigui dit, la gran majoria dels alumnes s’acaba adaptant i està satisfet del canvi.

Què opinen els alumnes?

Segons el Sergi, un alumne que ha estat en aquesta escola des de P3, opina que el sistema de canvi de grup classe està molt ben organitzat. És molt còmode per conèixer gent nova i no el canviaria perquè està estudiat que és el més efectiu per socialitzar-se amb altres alumnes.

La Doha, una alumna que fa poc temps que és a l’escola, afirma que aquest canvi va donar-li l’oportunitat de conèixer més gent. Tenint en compte que va haver de realitzar dos canvis, un en mig curs i l’altre a causa del sistema de canvi de grup classe, la quantitat de coneguts a l’escola va augmentar força. 

Una altra alumna que porta poc temps a l’escola és la Sabrina, qui confirma la idea d’haver conegut a més gent gràcies al canvi d’escola i, posteriorment, al canvi de grup classe. També afegeix el detall de la dificultat que comporta haver d’envoltar-se de gent que no coneixes de res, o només de vista, en comptes d’envoltar-te amb aquells qui tens més confiança.  

Una altra alumna que porta poc temps a l’escola és la Sabrina, qui confirma la idea d’haver conegut a més gent gràcies al canvi d’escola i, posteriorment, al canvi de grup classe. També afegeix el detall de la dificultat que comporta haver d’envoltar-se de gent que no coneixes de res, o només de vista, en comptes d’envoltar-te amb aquells qui tens més confiança.  

Conclusió

No tots els alumnes són iguals, però la majoria pensa que canviar de grup classe pot ser positiu en els aspectes de conèixer gent i fer noves amistats. Per altra banda, això implica que grups d’amics se separin i que, a poc a poc, vagin perdent el contacte a l’aula.

A l’hora de conèixer nova gent, també podem aprendre noves formes de treballar i pensar que ens poden ajudar en la nostra vida diària i escolar. Al principi, és possible que sigui una mica incòmode, ja que pots sentir-te sol, encara que a mesura que van avançant els dies coneixeràs algú que pot ser rellevant tant a la infància com a l’adolescència.

Coral Bayarri, Sergi Llena, Sabrina Giovanna, Doha Dehaini i Alexandra Losada.

Redactors Juniors

, ,
close