Com afecta la diferència horària entre escoles

Normalment l’horari de treball a les escoles públiques és inferior al de les escoles concertades. Per què succeeix això?

Actualment, hi ha el debat entre les diferències existents entre aquests dos tipus d’escoles. Com per exemple, la distinció de cost, de qualitat o, el tema en el qual ens centrarem, la desigualtat horària.

Els alumnes de les escoles públiques a Catalunya fan 176 hores lectives menys a l’any. Això significa que, al llarg dels sis anys d’Educació Primària, la diferència amb la concertada suma 1056 hores, que equival a més d’un curs. Aquesta desigualtat horària està relacionada amb els pressupostos dels centres escolars. D’una banda, la Generalitat paga totes les necessitats de l’escola pública i, de l’altra, l’escola concertada està finançada per les famílies i el departament d’educació. És gràcies a les famílies que els infants i adolescents poden gaudir l’hora complementària en la seva formació a la concertada.

Però no totes les escoles públiques fan menys hores. Des del 2006, a Catalunya es va permetre que les escoles públiques de màxima complexitat a primària poguessin ampliar l’horari de cinc a sis hores. Això va servir d’ajuda a les famílies més vulnerables per igualar el rendiment escolar dels seus fills amb el d’altres alumnes d’altres escoles. A més, també es pretenia que la conciliació familiar fos més fàcil i senzilla.

Hem preguntat a alguns companys què els sembla que els seus amics que es formen a instituts públics estudiïn menys hores. La gran majoria ha respost que els sembla força injust. Però ara s’obre una nova discussió: és necessària l’hora complementària o amb una hora menys al dia ja rebríem una educació íntegre? Valorant els punts a favor i en contra de l’hora complementària, creiem que seria de gran ajuda per a les famílies que els seus fills estiguessin una hora més als centres escolars ja que això facilitaria la conciliació amb la feina i una millor formació per als menors.

Escrit per M.Chaves, I. Álvarez, M.Twose i M.Monedero

Redactor junior

close